កម្មវិធី៖ គ្រូពេទ្យក្នុងផ្ទះខ្ញុំ

   Monday Jun 2020       Vol Team

កម្មវិធី៖ គ្រូពេទ្យក្នុងផ្ទះខ្ញុំ ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ខែមិថុនា វេលាម៉ោង១១ ដល់ […]

កម្មវិធីសុវត្ថិភាពកូនយើង

   Friday Jun 2020       Vol Team

អ៊ីនធើណេតមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណា? តើយើងគួតែប្រើប្រាស់វាយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឱ្យបានត្រឹមត្រូវ? 📻📞 សូមកុំភ្លេចតាមដាន និងចូលរួមជាមួយកម្មវិធីសុវត្ថិភាពកូនយើងទាំងអស់គ្នា📢

I am Youth ( Youth Shine)

   Wednesday Feb 2020       Vol Team

តើកិច្ចការអ្វីខ្លះដែលយុវជនត្រូវធ្វើ នឹងពង្រឹងសម្ថភាពដើម្បីចូលរួមក្នុងការងារអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងគ្រួសារ? តោះចូលរួមជាមួយយើង​ក្នុងកម្មវិធីពន្លឺយុវវ័យ ព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ នេះ […]

The difficulties and hopes of an elderly Cambodian (Phnom Penh Today)

   Thursday Feb 2020       Vol Team

កម្មវិធីភ្នំពេញថ្ងៃនេះ និងមានកាផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃព្រហស្បត្ត៍ទី 13/2/2020 ប្រិយមិត្តនិងជួបជាមួយ អង្គការ ក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់មនុស្សចាស់កម្ពុជា ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្រោមកិច្ចការងារជួយមនុស្សចាស់តាមសហគមន៍។ […]

What does it mean the full love?

   Tuesday Feb 2020       Vol Team

What does it mean the Full Love […]

PHNOM PENH TODAY

   Wednesday Feb 2020       Vol Team

កម្មវិធីភ្នំពេញថ្ងៃនេះ និងមានកាផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី 6/2/2020 ប្រិយមិត្តនិងជួបជាមួយ ដំណើរការ សហប្រត្តិការ របស់អង្គការ […]

Youth Shine

   Wednesday Jan 2020       Vol Team

កម្មវិធីពន្លឺយុវវ័យ ផ្សាយផ្ទាល់ជារាល់ថ្ងៃពុធ វេលាម៉ោង ១១ថ្ងៃ ដល់ ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ កម្មវិធីនេះដែលគឺជាកម្មវិធីជួយទៅដល់យុវវ័យដែលខ្លះបទពិសោធ៍ននៅក្នុងសង្គម […]

Answer for life

   Wednesday Jan 2020       Vol Team
កម្មវិធីចម្លើយជីវិត ផ្សាយផ្ទាល់ជារាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ វេលាម៉ោង ៦ថ្ងៃ ដល់ [...]

Child Safety

   Monday Oct 2019       Vol Team

កម្មវិធីសុវត្តិភាពកូនយើង ផ្សាយផ្ទាល់ជារាល់ថ្ងៃសុក្រ វេលាម៉ោង ១១ថ្ងៃ ដល់ ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់​ ដែលពិភាក្សាទៅលើកុមារ […]

Strengthening Family

   Monday Oct 2019       Vol Team

កម្មវិធីគ្រួសាររឹងមាំ ផ្សាយផ្ទាល់ជារាល់ថ្ងៃអង្គារ វេលាម៉ោង ១១ថ្ងៃ ដល់ ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ ជាកម្មវិធីមួយជួយដោះស្រាយទៅដល់គ្រួសារដែលកំពុងជួបបញ្ហា […]