Broadcast Schedule

ប្រអប់សំបុត្រលេខ 496   ភ្នំពេញ   ផ្ទះលេខ 8D ផ្លូវលេខ 355     ទួលសង្កែ ឫស្សីកែវ ភ្នំពេញ

អ៊ីម៉ែល : info@febcambodia.org

ទូរសព្ទ័លេខ : (855) 12 615 654  : (855) 23 23 13 14

វិបសាយ:  www.febcambodia.org

កាលវិភាគផ្សាយកែសំរួលលើកចុងក្រោយ
នៅថ្ងៃ អង្គារ៍ ទី ១៥ ខែ មករា ២០១៨

វិទ្យុគ្រួសារFM99.5 / familyfm99.5
www.twitter.com/VOLC_familyfm
Family FM
Family fm / 855 873499 08

លេខទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងម៉ោងផ្សាយផ្ទាល់៖ 012 / 087 999 018 និង 097 5 999 018

Social Media Share