គ្រួសារមួយត្រូវការរៀបចំទុកដាក់ពីភរិយា

   Friday Sep 2022       Vol Team

គ្រួសារមួយត្រូវការរៀបចំទុកដាក់ពីភរិយា ចុះបើមិនមានការរៀបចំទុកដាក់ពីភរិយាវិញ តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងទៅ? ចម្លើយទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ ពីកម្មវិធីរាត្រីរសាយនៅ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៦នេះ […]

តើអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបត្រូវចេះផ្តល់ប្រឹក្សាល្អៗដល់កូនលើបញ្ហា ឬចំណុចណាខ្លះ?

   Friday Sep 2022       Vol Team

តើអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបត្រូវចេះផ្តល់ប្រឹក្សាល្អៗដល់កូនលើបញ្ហា ឬចំណុចណាខ្លះ? ហើយឪពុកម្តាយត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីក្លាយជាអ្នកប្រឹក្សាដ៏ល្អម្នាក់សម្រាប់កូន? តោះសូមចូលរួមតាមដានស្តាប់ ទស្សនា និងទូរស័េព្ទទាំងអស់គ្នា… នៅថ្ងៃ សុក្រទី១៦ ខែកញ្ញា […]

​​ កម្មវិធី​​​​​​​​​ ទីបន្ទាល់ជីវិត

   Thursday Aug 2022       Vol Team

​​ កម្មវិធី​​​​​​​​​ ទីបន្ទាល់ជីវិត នឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ វេលាម៉ោង៤ដល់៥ល្ងាច។ សូមចូលរួមតាមដានស្ដាប់ និងទស្សនាទាំងអស់គ្នា។ […]

​​ កម្មវិធី​​​​​​​​​ ទីបន្ទាល់ជីវិត

   Thursday Jul 2022       Vol Team

​​ កម្មវិធី​​​​​​​​​ ទីបន្ទាល់ជីវិត នឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ វេលាម៉ោង៤ដល់៥ល្ងាច។ សូមចូលរួមតាមដានស្ដាប់ និងទស្សនាទាំងអស់គ្នា។ […]

ប្រធានបទៈជម្ងឺហឺត

   Monday Jul 2022       Vol Team

កម្មវិធីៈ គ្រូពេទ្យក្នុងផ្ទះខ្ញុំ ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃចន្ទ ទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ប្រធានបទៈជម្ងឺហឺត […]

វិធីសាស្រ្តបែបណាដើម្បីអប់រំពួកគេអោយមានប្រសិទ្ធភាព?

   Friday Jul 2022       Vol Team

ការអប់រំក្មេងមិនមែនជាការងាយស្រួលទេ ជាពិសេសក្មេងដែលមានភាពរឹងរូស ដូចនេះតើអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបត្រូវមានរបៀប ឬវិធីសាស្រ្តបែបណាដើម្បីអប់រំពួកគេអោយមានប្រសិទ្ធភាព? ចង់ដឹងចម្លើយទាំងអស់នេះមែនទេ តោះសូមចូលរួមតាមដានស្តាប់ ទស្សនា និងទូរស័ព្ទចូលរួមទាំងអស់គ្នា វិទ្យុគ្រួសារ […]

ប្រធានបទ ៖ ជីវិតផ្លាស់ប្រែក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ

   Thursday Jul 2022       Vol Team

កម្មវិធីៈទីបន្ទាល់ជីវិត ប្រធានបទ ៖ ជីវិតផ្លាស់ប្រែក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ ពិធីការនី៖ កញ្ញា ណាណា […]

ជីវិតផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ

   Thursday Jul 2022       Vol Team

នៅក្នុងកម្មវិធី ទីបន្ទាល់ជីវិត នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ កក្កដា ​ ២០២២នេះ […]

ស្រ្តីនិងការស្វែករកប្រាក់ចំណូល

   Thursday Jul 2022       Vol Team

កម្មវិធី៖ #រាត្រីរសាយ  ដែលនិងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រនេះ ទី១៥ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២២ វេលាម៉ោង ៧ដល់៨យប់ […]

ប្រធានបទៈ ប្រពន្ធជាទូកប្តីជាច្រវា បើចង់បានផ្លែផ្កាត្រូវចេះជួយគ្នា

   Tuesday Jul 2022       Vol Team

កម្មវិធីៈ គ្រួសាររឹងមាំ ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃអង្គារ ទី១២ ខែកក្កដា ២០២២ ប្រធានបទៈ […]