តើជីវិតមុន និងក្រោយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ខុសគ្នាបែបណាដែរ?

តើជីវិតមុន និងក្រោយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ខុសគ្នាបែបណាដែរ?តើយើងត្រូវរស់នៅយ៉ាងណាអោយបានល្អទាំងមុន និងក្រោយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍?
ចម្លើយទាំងនេះនឹងស្រាយបញ្ហាក់ក្នុងកម្មវិធី #គ្រួសាររឹងមាំ
តោះកុំភ្លេចតានដានស្តាប់ ទស្សនា និងទូរស័ព្ទចូលរួមទាំងអស់គ្នា….
#១៧មករា២០២៣ #ម៉ោង១១ដល់១២ថ្ងៃត្រង់

សូមចុច Link ផេករបស់យើង
https://www.facebook.com/Familyfm99.5