កម្មវិធី៖ #រាត្រីរសាយ ♥️♥️
ដែលនិងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រនេះ ទី០១ខែ កក្កដាឆ្នាំ ២០២២
វេលាម៉ោង ៧ដល់៨យប់
ហ្វេសប៊ុក #វិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5
សូមអរគុណ សូមព្រះប្រទានពរ 🙏✝️❣️

Social Media Share