តើធ្វើដូចម្តេចឲ្យខ្ញុំស្គាល់អារម្មណ៏ខ្លួនឯង និងដៃគូរបស់ខ្ញុំ ?
បើខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៏បាន តើខ្ញុំទទួលលទ្ធផលដូចម្តេច ?

យើងនឹងពិភាក្សាគ្នាក្រោមប្រធានបទ ការស្វែងយល់ពីអារម្មណ៍
វិទ្យុគ្រួសារ បានសហការគ្នាជាមួយប្រិយសម្ពន្ធគ្រីស្ទបរិសទ័កម្ពុជា
លោកអ្នកបងប្អូនដែលមានគ្រួសារ (ស្វាមីនិងភរិយា) អាចអញ្ជើញចូលរួមសិក្សាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រួសារ នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនានេះ វេលាម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់
ដែលលោកអ្នកនឹងជួយជាមួយ លោកគ្រូ កែវ ថុយយ៉ូសែប ជាអ្នកជំនាញផ្នែកគ្រួសារ បង្រៀនដោយផ្ទាល់ ក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់ប្រិយសម្ព័ន្ធ និងវិទ្យុគ្រួសារ។
លោកអ្នកបងប្អូននឹងទទួលបាននូវមេរៀនល្អៗថែមទៀតសម្រាប់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកអ្នក។
សូមធ្វើការចុះឈ្មោះចូលរួមតាមរយៈ
ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៨ ២៤១៣៤១ និង ០១២ ៥៩៨៤៨៣
ចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត: fecebook EFC (ប្រិយសម្ពន្ធគ្រីស្ទបរិសទ័កម្ពុជា)

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/87252159124?pwd=bjRDT2xFUVBKb0x2bGo1ZXhQV2t6dz09Meeting ID: 872 5215 9124Passcode: 2021
សូមអានលេខទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័ម្តងទៀត ៖០៩៨ ២៤១៣៤១ និង ០១២ ៥៩៨៤៨៣
សូមអរគុណ
សូមព្រះប្រទានពរ !

Social Media Share