សកម្មភាព បេសកកម្មវិទ្យុគ្រួសារ នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដែលបានចុះចែកវិទ្យុរលកសម្លេងខ្លី (SW) ដល់គ្រួសារសហគមន៍ចំនួន២០គ្រួសារ នៅភូមិទំនប់ទ្រនំពល ឃុំជាំតាម៉ៅ ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។
#វិទ្យុគ្រួសារជាគ្រួសាររបស់អ្នក

Social Media Share